Polityka prywatności | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Polityka prywatności

Centrum e-Zdrowia przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis internetowy (www.cez.gov.pl) administrowany przez CeZ. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek Centrum e-Zdrowia.

Administrowanie serwisem

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem serwisu www.cez.gov.pl Centrum e-Zdrowia podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia, mający siedzibę w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro [at] cez.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Centrum e-Zdrowia wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod [at] cez.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRZETWARZANIA I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników serwisu www.cez.gov.pl gromadzone są na dwa sposoby:

 • informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika:

Otrzymywanie Newsletter'a wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail oraz wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług związanych z przekazywaniem Newsletter`a. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Każdy z zarejestrowanych Użytkowników Newslettera ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy. W tym celu należy kliknąć odpowiedni link na dole strony w otrzymanym Newsletterze.

 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów – wśród nich mogą być:

a. informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią,
c. pliki tekstowe (ang. cookies) wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Dane są przetwarzane w celu: realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO): w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, w celach statystycznych związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom
i prokuraturze.

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH

Pliki cookies

Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Operator Serwisu informuje, iż pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
  co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik Serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące
o użyciu plików cookies.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane
w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator Serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc”
w menu przeglądarki internetowej.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.).

Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:

 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Safari
 • w przeglądarce Opera

Ze względu na okres przechowywania, pliki cookies dzielą się na sesyjne i stałe. Pliki sesyjne przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku cookie. Zwykle jest to okres od 1 dnia do 2 lat, przy czym niektóre pliki cookies mogą zapamiętywać ustawienia Użytkownika do czasu usunięcia historii. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookies, stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia.

Google Analytics, Google Optimize i Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Ireland Limited (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookies. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu Operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla Operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookies za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookies i danych związanych
z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć Google Analytics. Dodatkowo, lub jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie
z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi
w rozdziale V RODO. Może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam
w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną) dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy,
a jeśli jest to uzasadnione - do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez Administratora danych.
Dane zbierane w ramach serwisu www.cez.gov.pl służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu www.cez.gov.pl.
Dane te nie będą sprzedawane, ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom, ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami CeZ. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu www.cez.gov.pl

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w serwisie www.cez.gov.pl, Centrum e-Zdrowia zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.