Profil zaufany | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

Profil zaufany

Pełne korzystanie z e-administracji wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Potwierdzenia profilu zaufanego dokonać można w Centrum e-Zdrowia, pełniącym funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP, tj. realizującym zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 778).

Profile zaufane potwierdzane są we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Centrum e-Zdrowia:

ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
tel: +48 22 597 09 27
e-mail: biuro [at] cez.gov.pl">biuro [at] cez.gov.pl
godziny pracy: 8:00-16:00