System e-zdrowie (P1) | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

zdjęcie przedstawiające rodzinę przed laptopem

System e-zdrowie (P1)

To jeden z ważniejszych projektów teleinformatycznych, który stanowi rdzeń ekosystemu e-zdrowia w Polsce

Partnerzy projektu

Flagowym produktem Centrum e-Zdrowia jest system e-zdrowie (P1). Stanowi on podstawę cyfrowego ekosystemu usług medycznych. Gromadzi on w jednym miejscu dane o przebiegu naszego leczenia, jak np. e-recepty, e-skierowania czy historię wizyt, do których pacjent ma wygodny i łatwy dostęp na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. 

System e-zdrowie (P1) umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych pacjentów oraz indeksów elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). System obejmuje zasięgiem wszystkie podmioty medyczne, niezależnie od źródła finansowania udzielanych w nich świadczeń.

System e-zdrowie (P1) tworzą cyfrowe usługi (e-recepta, e-skierowanie, EDM, ZM), aplikacje (Internetowe Konto Pacjenta, mojeIKP, gabinet.gov.pl) oraz rozwiązania usprawniające procesy planowania i realizacji świadczeń ochrony zdrowia. Wspierają one codzienną pracę podmiotów leczniczych, pracowników medycznych i administracji publicznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia w Polsce. Pacjentom dostarczają cyfrowe narzędzia ułatwiające zarządzanie zdrowiem swoim oraz bliskich.

System powstał dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”.

Projekt ma na celu:

 • podniesienie jakości i efektywności usług w ochronie zdrowia oraz wsparcie codziennej pracy podmiotów leczniczych, pracowników medycznych i administracji publicznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia w Polsce; pacjentom dostarcza cyfrowe narzędzia ułatwiające zarządzanie zdrowiem swoim oraz bliskich,
 • umożliwienie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych pacjentów oraz indeksów elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). System obejmuje zasięgiem wszystkie podmioty medyczne, niezależnie od źródła finansowania udzielanych w nich świadczeń.

Projekt był realizowany w latach 2007-2022, w tym Faza 1 w latach 2007-2015, a Faza 2 w latach 2016-2022. 

Faza 1 obejmowała zaprojektowanie oraz wytworzenie produktów (podsystemów). Jej koszt wyniósł 485 698 271,42 zł. 

Faza 2 obejmowała wytworzenie pozostałych produktów (podsystemów administracyjnych i szyny usług), ich integrację z produktami Fazy 1 oraz wdrożenie. W wyniku Fazy 2 uruchomione zostały następujące funkcjonalności: 

 • e-recepta
 • e-skierowanie
 • Zdarzenia medyczne
 • Wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej 
 • Internetowe Konto Pacjenta oraz Aplikacja Usługodawców i Aptek
 • Platforma Publikacyjna 
 • Hurtownia Danych
 • System e-rejestracji 
 • System Teleporady
 • Zamawianie recept online 

Kwota wydatkowana w ramach fazy 2 wyniosła 291 588 893,09 zł

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat systemu e-zdrowie (P1)? Zapraszamy na stronę ezdrowie.gov.pl, dedykowaną podmiotom medycznym, aptekom i dostawcom oprogramowania medycznego. 

Produkty P1

e-Zdrowie w liczbach

17 mln

użytkowników
Internetowego Konta Pacjenta

1,8 mld

wystawionych
e-recept

169 mln

wystawionych
e-skierowań

5 mln

instalacji aplikacji
mojeIKP

Powiązane treści

W portfolio naszych cyfrowych usług są systemy IT, do których należą rejestry medyczne, dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz systemy wspomagające profilaktykę i leczenie

Nasze analizy biznesowe pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji zarządczych w systemie ochrony zdrowia

Zapewniamy pełną ochronę danych przez 24/7, wykorzystując zaawansowaną technologię ochrony sieci i protokoły cyberbezpieczeństwa