Kontakt z CSIRT CeZ | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

mężczyzna trzyma w ręku telefon

Zapraszamy do kontaktu
z CSIRT CeZ

Kontakt

W przypadku kontaktu z Zespołem Cyberbezpieczeństwa Centrum e-Zdrowia, prosimy o oznaczenie informacji zgodnie z regułami Traffic Light Protocol (TLP). Oznaczona przez TLP korespondencja powinna wskazywać kolor w temacie oraz w treści wiadomości e-mail, bezpośrednio przed samą określoną informacją. 

Kolor TLP należy oznaczać wielkimi literami:

test

TLP:
RED

Odbiorcy nie mogą dzielić się przekazanymi informacjami z nikim,
z wyjątkiem innych odbiorców tych wiadomości.

teste

TLP:
AMBER

Odbiorcy mogą dzielić się informacjami jedynie w obrębie swojej organizacji (a także jej klientów)
z osobami, które muszą poznać wiadomości oraz jedynie w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownych działań.

test

TLP:
GREEN

Odbiorcy mogą dzielić się informacji ze swoimi współpracownikami, w ramach swojej i partnerskich organizacji oraz
w swoim środowisku. Nie można jednak udostępniać tych informacji przez publiczne kanały informacyjne.

test

TLP:
WHITE

Dystrybucja informacji nie podlega żadnym ograniczeniom
(z wyjątkiem praw autorskich).

Kontakt z zespołem CSIRT CeZ

Kontakt e-mail: csirt [at] cez.gov.pl

 

W zgłoszeniu podać należy następujące informacje:

  • dane kontaktowe i informacje organizacyjne,
  • imię i nazwisko oraz nazwa i adres organizacji,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres(y) IP, FQDN(y) i każdy inny odpowiedni element  techniczny wraz z powiązaną obserwacją,
  • wyniki skanowania (jeśli są) i /lub dowolny wycinek logów  pokazujący problem.
test